43.PS Vinohrady

Kdo jsme

43. PS Vinohrady je dětská nezisková organizace s 24letou tradicí. V současné době fungují na skupině 4 oddíly. Oddíl se zaměřuje na táboření a poznávání přírody, jednodenní a vícedenní výpravy, letní tábory a motivované hry. V našich oddílech je kladen velký důraz na týmovou spolupráci a zdravou komunikaci mezi dětmi i dospělými.

Všichni vedoucí vyrostli přímo v našich oddílech a postupně absolvovali školení akreditovaná MŠMT, jako například instruktor, oddílový vedoucí, zdravotnický kurz, kurz nízkých lanových aktivit a další školení zaměřená na přímou práci s dětmi.

Základním kamenem naší činnosti jsou oddílové schůzky. V oddílech na děti čekají hry, sportovní soutěže, výtvarná činnost, ale také se mohou naučit tábornickým dovednostem a soužití s přírodou. Co si pod tím můžete představit? Například základy první pomoci, vázání uzlů, znalost práce s mapou a buzolou, Morseova abeceda a tajemství šifer, špetka botaniky a zoologie.

Kromě oddílových schůzek pořádáme jednodenní výlety, víkendové výpravy a celý rok vyvrcholí na letním stanovém táboře. Mezi naše tradiční akce patří podzimní prázdniny, mikulášská schůzka, vánoční výlet, výlet do zábavního parku Bongo, brněnských muzeí či pravidelné čištění Moravského krasu. Také jsme součástí sdružení pionýrských tábornických oddílů, které pořádá pravidelné soutěže v tábornických dovednostech, kterých se pravidelně účastníme.

Pionýr stále existuje?

Pojem PIONÝR vyjadřuje myšlenku moderního; průkopnického; ideu hledání; touhy po poznání. Pojmenování pionýr označuje i v mezinárodním pojetí člověka - objevitele nových cest, směrů a hlasatele pokrokových myšlenek. Svojí činností jsme především sdružením dětí a mládeže - členem se může stát každé dítě, dospívající i dospělý bez jakýchkoliv rozdílů ať už sociálních, národnostních, náboženských či politických. Umožňujeme jednotlivým kolektivům samostatně rozhodnout o náplni své činnosti i o své struktuře – vytvářet oddíly, družiny, kluby, posádky a podobně dle svých zájmů. Jako hlavní výchovný prostředek užíváme hru ve všech jejích podobách.

Co je to PTO?

PTO - pionýrský tábornický oddíl. Naše skupina se rozhodla vstoupit do tohoto sdružení, aby se mohla účastnit soutěží pod názvem ZELENÁ LIGA. Celý rok se tedy budeme účastnit soutěží mezi 40 oddíly z celého Brna. Mezi soutěže patří Setonův závod, lanové překážky, zimní olympiáda a další soutěže. Na těchto akcích se tak můžete potakat s dalšími dětmi, pozvat nové kamarády a zkusit něco nového. A především vyhrát!!! 

Copyright © 2011, Pro PS Vinohrady, programed by Brkoš, design by Markéta Rosendorfová.